Keresés a Bibliában

54Amikor ezeket hallották, düh szállta meg őket, és a fogukat csikorgatták ellene. 55Ő azonban Szentlélekkel telve az égre emelte tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint Isten jobbja felől áll. 56Ekkor így szólt: „Íme, látom a megnyílt eget, és az Emberfiát, amint Isten jobbja felől áll.” 57Erre hangosan kiáltozni kezdtek, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. 58Kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk köpenyüket egy Saul nevű ifjú lába elé tették le. 59Amikor megkövezték, István így imádkozott: „Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” 60Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” Ezt mondva elszenderült.
8 1Saul egyetértett kivégzésével.
Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeruzsálemi egyház ellen, és az apostolok kivételével mind szétszóródtak Júdea és Szamaria területén. 2Istenfélő férfiak eltemették Istvánt, és nagyon megsiratták. 3Saul pusztította az egyházat. Házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és vetett börtönbe.

KNB SZIT STL BD RUF KG