Keresés a Bibliában

18 1Ezek után Pál távozott Athénből, és Korintusba ment. 5Amikor Szilás és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál az igehirdetésnek szentelte magát, és tanúságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Messiás. 3 1Péter és János fölment a Templomba az imára délután három órára. 2Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit mindennap le szoktak tenni a Templomnak abban a kapujában, amelyet Ékes-kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a Templomba menőktől. 6Péter ezt mondta: „Ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt neked adom: a Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl, és járj!”

KNB SZIT STL BD RUF KG