Keresés a Bibliában

Pál korintusi tartózkodása.

18 1Ezek után Pál Athénből Korintusba távozott. 5Mikor pedig Szilás és Timóteus megérkezett Makedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékot tárt a zsidók elé, hogy Jézus a Messiás.

A béna koldus csodás gyógyulása.

3 1Péter és János egyszer a kilencórai imádság idején a templom felé tartott. 2Éppen akkor egy bénán született embert vittek arra. Őt mindennap odavitték a templomnak úgynevezett Ékes-kapujához, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. 6Péter azonban ezt mondta neki: „Aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében (kelj föl és) járj!”

KNB SZIT STL BD RUF KG