Keresés a Bibliában

14Ezekre emlékeztess, és kérve kérd őket Isten színe előtt, hogy ne szavakon nyargaljanak, mert az csak a hallgatók romlását szolgálja! 15Törekedj arra, hogy kipróbált emberként meg tudj állni Isten előtt: mint olyan munkás, akinek nem kell szégyenkeznie, aki helyesen alkalmazza az igazság igéjét. 16Kerüld a világias fecsegést! Ezáltal ugyanis egyre messzebb mennek az istentelenségben, 17és szavuk úgy terjed, mint az üszög. Közéjük tartozik Hümenaiosz és Philétosz, 18akik messze járnak az igazságtól, amikor azt mondják, hogy már megtörtént a feltámadás, és ezzel némelyek hitét megzavarják. 19Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, s rajta a felirat:
„Ismeri övéit az Úr, és hagyja el a gonoszságot mindenki, aki az Úr nevét vallja!”
20Egy nagy házban nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és cserépedények is. Amazok nemes, ezek meg közönséges célra valók. 21Ha tehát valaki megőrzi magát tisztán ezektől a dolgoktól, akkor nemes és megszentelt edény lesz, hasznos a ház ura számára, és minden jó tettre kész.
22Az ifjúkori szenvedélyeket tartsd távol magadtól! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békére mindazokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat! 23Az ostoba és gyermeteg vitákat utasítsd el! Tudod, hogy ezek viszálykodást szülnek. 24Az Úr szolgája pedig ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, jártas a tanításban és béketűrő, 25aki szelíden neveli az ellenszegülőket, hátha Isten megadja nekik, hogy megtérjenek, és megismerjék az igazságot, 26és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy teljesítsék akaratát.

KNB SZIT STL BD RUF KG