Keresés a Bibliában

13 1Most harmadszor megyek hozzátok: Két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vádat! 2Mint másodszori ottlétemkor előre megmondtam, és most távollétemben is előre mondom azoknak, akik előzőleg vétkeztek, de a többieknek is: ha még egyszer eljövök, nem leszek kíméletes; 3mivel annak bizonyítékát keresitek, vajon valóban az a Krisztus szól-e általam, aki veletek szemben nem erőtlen, hanem hatalmas erejét mutatja meg közöttetek. 4Mert valóban keresztre feszítették az erőtlenség miatt, de él Isten erejéből. Mi is erőtlenek vagyunk őbenne, de élni fogunk vele együtt Isten hatalmából veletek szemben.
5Önmagatokat tegyétek próbára, vajon igazán hisztek-e?! Önmagatokat vizsgáljátok meg! Vagy nem ismeritek fel, hogy Jézus Krisztus bennetek és közöttetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. 6De remélem, hogy felismeritek, hogy mi kiálltuk a próbát. 7Imádkozunk Istenhez, hogy semmi rosszat ne tegyetek, nem azért, hogy mi olyannak bizonyuljunk, aki kiállta a próbát, hanem azért, hogy a jót tegyétek, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem álltuk ki a próbát. 8Semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazság érdekében, 9és örülünk, ha mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek. S azért imádkozunk, hogy helyreálljon közöttetek a rend. 10Azért írom ezeket távollétemben, hogy ottlétemkor ne kelljen szigorral bánnom veletek, élve azzal a hatalommal, amelyet az Úr nekem építésre, és nem rombolásra adott.
11Végül, testvérek, örüljetek, állítsátok helyre a rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békében, akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene! 12Köszöntsétek egymást szent csókkal! Köszöntenek titeket a szentek mindannyian.
13Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélekkel való közösség legyen mindnyájatokkal!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet