Keresés a Bibliában

12Mert ahogy a test egy, és sok tagja van, de valamennyi a test tagja, és bár sokan vannak, mégis egy test. Ugyanígy Krisztus is. 13Hiszen az egy Lélek által mi is mindnyájan – akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok – egy testté lettünk a keresztségben: mindannyiunkat egy Lélek töltött el. 14A test sem egy tagból áll, hanem sokból. 15Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része”, azért ugye még a testhez tartozik? 16És ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, azért ugye még a testhez tartozik? 17Ha a test csupa szem, hol a hallás? Ha az egész test hallás, hol a szaglás? 18Márpedig Isten rendezte el a testben a tagokat, egyenként mindegyiket, amint jónak látta. 19Ha pedig valamennyi egy testrész volna, hol lenne a test? 20Így jóllehet sok tagból áll, mégis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a kéznek:
„Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” 22Ellenkezőleg, a test gyöngébbnek látszó részei nélkülözhetetlenek, 23és amelyeket a test tiszteletet nem érdemlő részeinek tartunk, azokat nagyobb megbecsüléssel övezzük, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb tisztességben részesülnek, 24míg a látványosaknak nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet – az alacsonyabb rendűt nagyobb megbecsülésben részesítve –, 25hogy ne támadjon szakadás a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. 26Így ha szenved az egyik tag, valamennyi vele együtt szenved. Ha dicséretben részesül az egyik tag, valamennyi vele együtt örül.

KNB SZIT STL BD RUF KG