Keresés a Bibliában

12Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. (1Kor 10,17;Róm 12,4.5) 13Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. (Eféz 2,14.15; Gal 3,27.28) 14Mert a test sem egy tag, hanem sok. (Róm 1,7.1Kor;1,3; Eféz 1,2.3) 15Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? (Eféz 1,3.1Pét;1,3;Róm 15,5) 16És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? (Kol 1,24) 17Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? (Zsolt 34,20;Zsolt 94,19) 18Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta. (Kol 2,19; Zsolt 139,13-15) 19Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? (2Thess 1,4.7) 20Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. (Csel 19,23) 21Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. (Jer 17,5.7) 22Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: (1Kor 15,31.2Tim;4,18) 23És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; (Róm 15,30) 24A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, (1Kor 2,4;Mát 10,16) 25Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. (1Pét 2,9; Gal 5,10; Mát 5,10; Kol 1,24.2Tim;2,9.10) 26És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. (1Kor 5,12; Fil 2,16)

KNB SZIT STL BD RUF KG