Keresés a Bibliában

1 1Pál, Krisztus Jézus apostola meghívás révén Isten akaratából, és Szószthenész testvér, 2Isten korintusi egyházának, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, a meghívás révén szenteknek, mindazokkal együtt, akik bárhol – náluk és nálunk – segítségül hívják a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét: 3kegyelem néktek és béke Istentől, Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
4Hálát adok értetek Istenemnek mindenkor Isten kegyelméért, ami Krisztus Jézusban nektek adatott. 5Mert benne minden szempontból meggazdagodtatok, mindenféle beszédben és mindenféle ismeretben, 6amint a Krisztusról tett tanúságtétel megerősödött közöttetek. 7Így nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok, 8aki mindvégig szilárddá tesz majd benneteket, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk, Jézus [Krisztus] napján. 9Hűséges az Isten, aki meghívott titeket, hogy közösségben legyetek Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal.

KNB SZIT STL BD RUF KG