Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi. (Gal 1,1;Csel 18,17) 2Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: (1Kor 6,11) 3Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (2Kor 1,2; Róm 1,7; Eféz 1,2) 4Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, (Eféz 1,15.16; Róm 1,8) 5Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, (Kol 1,9-11;2,5-7;1Kor 12,8) 6A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. (Róm 1,16.2Kor;1,21) 7Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, (Zsolt 34,11;Fil 3,20; Tit 2,13) 8A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. (2Kor 1,21;Kol 1,22.1Thess;3,13;5,23) 9Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre, (Róm 8,16.17;Ján 15,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG