Keresés a Bibliában

Imádság veszélyben

3 1Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, Absolon elől menekült. 2URam, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám! 3Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.) 4De te, URam, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. 5Hangosan kiáltok az ÚRhoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.) 6Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az ÚR támogat engem. 7Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. 8Állj mellém, URam, szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait! 9Az ÚRtól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Szela.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár