Keresés a Bibliában

3 1Dávid zsoltára; fia, Absolon elől való futásakor. (2Sám 15,13-18;16,11) 2Uram! mennyire megsokasodtak ellenségeim! sokan vannak a reám támadók! (Zsolt 25,19) 3Sokan mondják az én lelkem felől: Nincs számára segítség Istennél, Szela. (2Sám 17,2) 4De te, oh Uram! paizsom vagy nékem, dicsőségem, az, a ki felmagasztalja az én fejemet. (1Móz 15,1;Zsolt 27,6;110,7) 5Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet, az ő szentsége hegyéről. Szela. (Ésa 38,11.12) 6Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem. (Zsolt,3 4. Zsolt. 4,9.) 7Nem félek sok ezernyi néptől sem, a mely köröskörül felállott ellenem. (Zsolt,3 4. 6. Zsolt. 27,3.) 8Kelj fel Uram, tarts meg engem Istenem, mert te verted arczul minden ellenségemet; a gonoszok fogait összetörted. (Zsolt 58,7.2Sám;15,31) 9Az Úré a szabadítás; legyen a te népeden a te áldásod. Szela. (Ésa 43,11; Hós 13,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár