Keresés a Bibliában

Imádság nyomorúság idején

102 1Nincstelen ember imádsága, amikor elcsügged, és kiönti panaszát az ÚR előtt. 2Hallgasd meg, URam, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom! 3Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok! Fordítsd felém füledet, ha kiáltok, siess, hallgass meg engem! 4Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. 5Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, még az evésről is elfelejtkezem. 6Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra száradt. 7A pusztai pelikánhoz hasonlítok, olyan vagyok, mint bagoly a romok közt. 8Álmatlan vagyok és oly magányos, mint madár a háztetőn. 9Mindennap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem. 10Hamut eszem kenyér gyanánt, és italomat könnyekkel keverem 11háborgó haragod miatt, mert fölemeltél és eldobtál engem. 12Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. 13De te, URam, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. 14Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmezz neki, itt van már az ideje!

KNB SZIT STL BD RUF KG