Keresés a Bibliában

Buzdítás Isten dicséretére

95 1Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! 2Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! 3Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött. 4Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. 5Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. 6Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az ÚR előtt! 7Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, 8ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, 9ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 10Negyven évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. 11Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére!

KNB SZIT STL BD RUF KG