Keresés a Bibliában

Jézus és Barabbás (Mk 15,6-15; Lk 23,17-25; Jn 18,39-40; 19,4-16)

15Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Jézus és Barabbás (Mt 27,15-26; Lk 23,13-25; Jn 18,39-40; 19,4-16)

6Ünnepenként pedig szabadon szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit kértek.

KNB SZIT STL BD RUF KG


17Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

23,17 Ez a vers egyes kéziratokban nem található