Keresés a Bibliában

A két jerikói vak meggyógyítása (Mk 10,46-52; Lk 18,35-43)

29Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. 30És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, így kiáltoztak: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! 31A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltozták: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk! 32Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: Mit akartok, mit tegyek veletek? 33Ők ezt felelték: Uram, nyisd meg a szemünket! 34Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG