Keresés a Bibliában

A jerikói vakok.

29Mikor elhagyták Jerikót, nagy tömeg követte. 30Az útfélen két vak ült. Amikor meghallották, hogy Jézus megy arra, kiáltozni kezdtek: „Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!” 31A nép csitította őket, hogy hallgassanak. 32De ők annál jobban kiabáltak: „Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk!” 33Jézus megállt, magához hívta őket és megkérdezte: „Mit tegyek veletek?” 34„Uram, felelték, hogy megnyíljék a szemünk.” Jézus könyörületre indulva megérintette szemüket. Azonnal visszanyerték látásukat és követték őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG