Keresés a Bibliában

29Amikor kimentek Jerikóból, nagy tömeg követte őt. 30És íme, ott ült az út mellett két vak. Amint meghallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak: »Könyörülj rajtunk, Uram, Dávid Fia!« 31A tömeg rájuk parancsolt, hogy hallgassanak, de azok még hangosabban kiáltották: »Könyörülj rajtunk, Uram, Dávid Fia!« 32Jézus megállt, odahívta őket és így szólt: »Mit akartok, hogy tegyek veletek?« 33Azok azt felelték neki: »Uram! Hogy megnyíljon a szemünk.« 34Jézusnak megesett rajtuk a szíve és megérintette a szemüket. Azonnal látni kezdtek és követték őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG