Keresés a Bibliában

Jézus Názáretben (Mk 6,1-6; Lk 4,16-30; Jn 6,42; 4,44)

53Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, továbbment onnan. 54És hazájába érve úgy tanította őket a zsinagógájukban, hogy megdöbbenve mondták: Honnan van benne ez a bölcsesség és a csodatevő erő? 55Vajon nem az ácsmester fia ez? Nem az ő anyját hívják Máriának, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? 56És a húgai nem itt élnek-e valamennyien? Ugyan honnan van benne mindez? 57És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. 58Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt.

KNB SZIT STL BD RUF KG