Keresés a Bibliában

53Amikor Jézus befejezte ezeket a példázatokat, továbbment onnét.
54Hazament, és tanította őket zsinagógájukban. Álmélkodva mondták:
– Honnan van ennek ez a bölcsessége és csodatevő ereje? 55Hát nem az ács fia ez? Ugye Máriának hívják az anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? 56Nemde közöttünk élnek a nővérei is mind? Ugyan honnan van neki mindez?
57És megbotránkoztak rajta. Jézus pedig ezt mondta nekik:
– Nem vetik meg a prófétát másutt, csak a saját hazájában és a maga házában.
58Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt.

KNB SZIT STL BD RUF KG