Keresés a Bibliában

Jézus Názáretben.

53Mikor Jézus e példabeszédeket befejezte, eltávozott onnan. 54Visszament lakóhelyére és a helybelieket tanította a zsinagógákban. Azok meglepődve kérdezgették: „Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatévő ereje? 55Nem az ács fia ez? Anyja nem Mária? Testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? 56És nővérei, ugye azok is itt élnek köztünk? Honnan vette hát mindezt?” 57– és megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte: „Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és házában.” 58Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

KNB SZIT STL BD RUF KG