Keresés a Bibliában

Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51)

16Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; 17és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. 18Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. 19Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; 20és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

KNB SZIT STL BD RUF KG