Keresés a Bibliában

16Amikor Jézus a galileai tenger mellett járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, hálót vetnek a vízbe. 17Jézus felszólította őket: „Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket.” 18Ők mindjárt ott is hagyták a hálót és csatlakoztak hozzá. 19Kissé tovább haladva megpillantotta Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost, amint hálóikat foltozgatták bárkájukban. Mindjárt hívta őket is. 20Azok otthagyták a bárkában atyjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt és nyomába szegődtek.

KNB SZIT STL BD RUF KG