Keresés a Bibliában

Jelképes gyászének Júda két királyáról

19 1Te pedig kezdj siratóénekbe Izráel fejedelmeiről, 2és mondd: Mily pompás oroszlán volt anyád a többi oroszlán között! Ifjú oroszlánok közt hevert, ott nevelte föl kölykeit. 3Nagyra nevelte egyik kölykét, ifjú oroszlán lett belőle; megtanult zsákmányt ejteni, embert is evett. 4De összehívták ellene a népeket, és foglyul ejtették vermükben; láncra verve vitték el Egyiptom földjére. 5Amikor anyja látta, hogy hiába várja, és már nincsen remény, fogta egy másik kölykét, és azt tette ifjú oroszlánná. 6Ez járt-kelt az oroszlánok között, ifjú oroszlán lett belőle; megtanult zsákmányt ejteni, embert is evett. 7Lerontotta palotáikat, romhalmazzá tette városaikat, rettegett az egész ország hangos ordításától. 8De összefogtak ellene a környező tartományok népei; kivetették rá hálójukat, foglyul ejtették vermükben. 9Láncra verve ketrecbe zárták, és elvitték Babilónia királyához, elvitték a börtönbe, hogy ne hallják többé a hangját Izráel hegyein.

A pusztába kitelepített szőlőtőke

10Olyan volt anyád, mint egy szőlőtő a szőlőskertben, amelyet víz mellé ültettek: termékeny volt, számtalan hajtása lett a sok víztől. 11Erős vesszői nőttek, királyi pálcának valók, magasra nyúlt, kiemelkedett a fák lombjai közül, kitűnt magasságával és sok levelével. 12De aztán dühösen kitépték, földre terítették; a keleti szél leszárította gyümölcsét, erős vesszői letöredeztek, elszáradtak, tűz emésztette meg őket. 13Most a pusztába van ültetve, a szikkadt és szomjú földbe. 14Tűz csapott ki vesszőjéből, megemésztette hajtásait és gyümölcsét. Nincs rajta több erős vessző, királyi pálca.

Siratóének ez, siratóének lett.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet