Keresés a Bibliában

19 1Te pedig kezdj gyászéneket Izrael fejedelmeiről,

2és mondd:
Mi volt az anyád? Nőstényoroszlán
az oroszlánok között.
Oroszlánkölykök között
nevelte fel kicsinyeit.

3Felnevelt egyet oroszlánkölykei közül,
és az oroszlánná lett;
megtanult prédát szerezni,
és embert felfalni.

4Hallottak róla a nemzetek,
a vermükben elfogták,
és láncra verve
Egyiptom földjére vitték.

5Amikor pedig látta, hogy erőtlenné lett
és reménysége odaveszett:
vett egyet oroszlánkölykei közül,
és oroszlánná tette meg;

6Ez kevélyen járt-kelt az oroszlánok között,
és oroszlánná lett;
megtanult prédát szerezni
és embereket felfalni;

7Megtanult özvegységre juttatni,
és városaikat elpusztítani.
Megborzadt a föld s ami azt betöltötte,
ordításának hangjától.

8Akkor összegyűltek ellene a nemzetek
tartományaikból mindenfelől,
és kivetették rá hálójukat;
a vermükben elfogták.

9Ketrecbe tették, láncra verve elvitték Babilon királyához,
és börtönre vetették,
hogy szava ne legyen többé hallható
Izrael hegyein.

10Olyan volt anyád, mint szőlődben a szőlőtő,
víz mellé ültetve;
gyümölcse és lombja jól tenyészett
a sok víztől.

11Erős hajtása kormánypálcává lett,
magas lett a növése a lombok között;
és szembe ötlött magasságával
sok venyigéje közepette.

12De kitépték haragjukban
s a földre vetették;
a forró szél elszárította gyümölcseit,
s azok elfonnyadtak;
elszáradtak erős hajtásai,
tűz emésztette meg őket.

13Most pedig, hogy átültették a sivatagba,
járatlan és kietlen földbe;

14tűz gyúlt ki venyigéinek hajtásából,
mely megemésztette gyümölcsét;
és nem maradt rajta erős hajtás,
sem kormánypálca.«
Gyászének ez, és gyászénekké lett.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

19,1 Az anyakirálynő (»a nőstényoroszlán«) két fiát is elpusztították (Joahás és Jojachin vagy Cidkija). A próféta gyászéneket énekel a királyi ház fölött.

Előző fejezet Következő fejezet