Keresés a Bibliában

5Ujjongjanak és örvendezzenek benned
mindazok, akik téged keresnek!
»Magasztaltassék az Úr!« – mondják mindenkor,
akik örvendeznek szabadításodon.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

70,5 Az Úr: egy héber kézirat alapján kiegészítve (vö. Zsolt 40,17).