Keresés a Bibliában

5Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, a kik keresnek tégedet, és ezt mondják majd szüntelen, a kik szeretik a te szabadításodat: Magasztaltassék fel az Isten! (Zsolt 40,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG