Keresés a Bibliában

6 1A karvezetőnek. Hárfára. Dávid zsoltára.

2Uram, ne feddj meg bosszúságodban,
és ne fenyíts meg engem haragodban.

3Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok,
gyógyíts meg, Uram, mert csontjaim remegnek.

4Lelkem teljesen összezavarodott,
Uram, meddig késlekedsz még?

5Fordulj felém, Uram és ments meg engem,
szabadíts meg irgalmadban engem!

6Hisz a halál honában senki sem emlékezik meg rólad,
s az alvilágban ki dicsér téged?

7Kimerültem a sóhajtozásban,
éjjelenként megfürösztöm ágyamat,
könnyeimmel öntözöm nyugvóhelyemet.

8Szememet a bánat homályossá tette,
aggá lettem sok ellenségem miatt.

9El tőlem mind, ti gonosztevők,
mert az Úr meghallgatta sírásom szavát!

10Az Úr meghallgatta könyörgésemet,
az Úr figyelembe vette imádságomat.

11Valljon szégyent és zavarodjon össze
minden ellenségem,
távozzon mind és valljon szégyent.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

6,1 Ez az első a hét, ún. bűnbánati zsoltár közül.

6,2 A betegség és a büntetés közti ok- és okozati összefüggés gyakran tükröződik a Szentírásban. (vö. Óz 6-7.fej.; Iz 38,16-17; Sír 38,15; Jn 9,2-3). A betegséget nemcsak orvosi értelemben, hanem általában, mint az erőtlenség, a kiszolgáltatottság állapotát érti.

Következő zsoltár