Keresés a Bibliában

53

1A karvezetőnek. A »Mahálát« szerint. Maszkíl Dávidtól.
Így szól szívében az esztelen: »Nincs Isten.«

2Romlottak lettek és utálatosságokat művelnek,
nincs, aki jót cselekedne.

3Lenéz Isten a mennyből az emberek fiaira,
hogy lássa: van-e még okos, aki Istenre gondol?

4Elfordultak mindannyian,
megromlottak valamennyien;
Nincs, aki jót cselekedne,
nincs egyetlen egy sem!

5Nemde mind értelmetlenek, akik gonoszat tesznek,
s fölfalják népemet, mint a kenyeret?
Nem hívják segítségül Istent,

6és ott remegnek és félnek, ahol félni nem kell.
Mert Isten szétszórta azoknak a csontjait,
akik téged szorongattak,
szégyenbe jutottak, mert Isten elvetette őket.

7Bárcsak eljönne Izrael segítsége Sionból!
Ha majd Isten jóra fordítja népe sorsát,
ujjong majd Jákob és örvendezik majd Izrael.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

53,1 Vö. Zsolt 14, amely gyakorlatilag azonos ezzel.

53,4 Javítva a görög szöveg és az arám fordítás alapján; vö. a 14,3.

Következő zsoltár