Keresés a Bibliában

52 1A karvezetőnek. Maszkíl Dávidtól,

2amikor az edomi Dóeg elment Saulhoz és hírül adta neki:
»Dávid Ahimelek házába ment be.«

3Mit kérkedsz a gonoszsággal,
aki hatalmas vagy az igazságtalanságban?

4Álnokságot tervelsz egész nap,
nyelved, mint az éles borotva, és gonoszságot művelsz.

5Jobban szereted a rosszat, mint a jót,
hazugságot szívesebben szólsz, mint igazat.

6Szeretsz minden ártó beszédet,
te álnok nyelv!

7El is pusztít érte Isten végleg,
hajlékodból kiköltöztet téged és kigyomlál,
kitépi gyökeredet az élők földjéből.

8Félve látják majd ezt az igazak,
nevetnek rajta és ezt mondják:

9»Így jár az az ember, aki nem Istent
választotta segítőjének,
hanem gazdagsága sokaságában bízott,
és felfuvalkodott hiúságában.«

10Én azonban olyan vagyok, mint a termékeny olajfa
Isten házában,
bízom Isten irgalmában,
mindörökkön örökké.

11Áldalak téged mindörökké,
hogy így cselekszel;
remélek nevedben, mert jó vagy
Szentjeid színe előtt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

52,1 Egyéni panaszdal, a királyok korának vége felé keletkezett.

52,1 A feliratot később fűzték hozzá (valószínűleg Dóeg történetére utal, vö. 1 Sám 22,9-19).

52,3 Egy levita, akit valamilyen hatalmasság megrágalmazott és megsértett, az illetőnek szemrehányást tesz és korholja tettéért.

52,10 Az ember öröme és köszönete a próbatétel után.

Következő zsoltár