Keresés a Bibliában

120

1Zarándok-ének.
Szorongatásomban az Úrhoz kiáltottam,
s ő meghallgatott engem.

2Uram, szabadítsd meg lelkemet
a gonosz ajaktól és a csalárd nyelvtől!

3Mi lesz a részed, mi lesz a jutalmad,
te csalárd nyelv?

4A hős hegyes nyilai
és borókaparázs.

5Jaj nekem, hogy mint idegennek Mesekben kell tartózkodnom
és Kedár sátraiban lakom!

6Lelkem már régóta lakik
azok között, akik gyűlölik a békét.

7Békességes vagyok, mégis ha beszélek velük,
ők ok nélkül ellenem támadnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

120,1 Ez a tizenöt zsoltár a fogság utáni közösség zarándok-énekeinek gyűjteménye.

120,1 Egy igaz ember panaszdala, a fogság utánról.

120,1 A zsoltár tanúságtevő hálaadással kezdődik.

120,3 Vö. ius talionis, 109,6-20.

120,5 A zsoltáros idegenként él idegenek között. – Mesek (kaukázusi hegyi nép, Jáfetre vezetik vissza, vö. Ter 10,2) és Kedár (izmaelita nomád törzs a szíriai pusztában, vö. Ter 25,13) minden Izraellel ellenséges nép jelképei.

Előző zsoltár Következő zsoltár