Keresés a Bibliában

111

1ALLELUJA!
Hálát adok az Úrnak, teljes szívemből,
az igazak tanácsában és a gyülekezetben.

2Nagyok az Úr cselekedetei,
kívánatosak mindenkinek, aki vágyik utánuk.

3Fönségesség és ékesség az ő műve,
és igazsága megmarad örökkön örökké.

4Emléket állított csodáinak,
irgalmas és kegyes Úr.

5Enni adott az őt félőknek;
Szövetségéről mindenkor megemlékezik.

6Megmutatta népének hatalmas művei erejét,
nekik adta a nemzetek örökségét;

7Kezének műve igazmondás és igaz ítélet.
Mind megbízhatók az ő rendelkezései;

8Örökkön örökké szilárdan állnak,
hűségben és igazságban születtek.

9Megváltást küldött népének,
örökre elrendelte szövetségét.
Szent és félelmetes az ő neve.

10A bölcsesség kezdete az Úr félelme,
helyesen gondolkodik mindenki, aki aszerint cselekszik;
Dicsérete megmarad örökkön örökké.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

111,1 Egyéni hálaéneke. A zsoltáros Istent a tetteiért dicsőíti. A késő fogság utáni időből származik. Minden egység (félvers) a héber ábécé soron következő betűjével kezdődik. Ez az ún. alfabetikus forma a szöveg megtanulását könnyítette meg.

111,4 Felidézi Isten nagy tetteit az egyiptomi kivonulás idején és a pusztában. »Emléket állított csodáinak«: a pászka ünnep, vö. Kiv 12,1-28. »Enni adott«: utalás a mannára és a fürjekre, vö. Kiv. 16.

Előző zsoltár Következő zsoltár