Keresés a Bibliában

5 1Ádám nemzetségtáblája. Azon a napon, amelyen Isten az embert teremtette, az Isten hasonlatosságára alkotta. 2Férfinak és nőnek teremtette, megáldotta, és embernek nevezte el őket, azon a napon, amelyen teremtette. 3Amikor aztán Ádám százharminc esztendős lett, gyermeket nemzett a maga képére és hasonlatosságára, s elnevezte azt Szetnek. 4Azután, hogy Szetet nemzette, Ádám még nyolcszáz esztendeig élt, és nemzett még fiakat meg leányokat. 5Ádám összesen kilencszázharminc esztendeig élt, azután meghalt.
6Amikor Szet százöt esztendős lett, Enóst nemzette. 7Miután Enóst nemzette, Szet még nyolcszázhét esztendeig élt, s nemzett még fiakat meg leányokat. 8Szet összesen kilencszáztizenkét esztendeig élt, aztán meghalt.
9Amikor Enós kilencvenesztendős lett, Káinánt nemzette. 10Ennek születése után nyolcszáztizenöt esztendeig élt, s nemzett még fiakat meg leányokat. 11Enós összesen kilencszázöt esztendeig élt, s aztán meghalt.
12Amikor Káinán hetvenesztendős volt, nemzette Maláleélt. 13Káinán azután, hogy Maláleélt nemzette, nyolcszáznegyven esztendeig élt, és nemzett még fiakat meg leányokat. 14Káinán összesen kilencszáztíz esztendeig élt, azután meghalt.
15Amikor Maláleél hatvanöt esztendős volt, nemzette Járedet. 16Maláleél azután, hogy Járedet nemzette, nyolcszázharminc esztendeig élt, és nemzett még fiakat meg leányokat. 17Maláleél összesen nyolcszázkilencvenöt esztendeig élt, azután meghalt.
18Amikor Járed százhatvankét esztendős volt, nemzette Hénokot. 19Járed azután, hogy Hénokot nemzette, nyolcszáz esztendeig élt, és nemzett még fiakat meg leányokat. 20Járed összesen kilencszázhatvankét esztendeig élt, azután meghalt.
21Amikor Hénok hatvanöt esztendős volt, nemzette Matuzsálemet. 22És Hénok az Istennel járt. Azután, hogy Matuzsálemet nemzette, háromszáz esztendeig élt, és nemzett még fiakat meg leányokat. 23Hénok összesen háromszázhatvanöt esztendeig élt. 24Kedves volt Isten előtt, és nem találták, mert Isten elvitte.
25Amikor Matuzsálem száznyolcvanhét esztendős volt, nemzette Lámeket. 26Matuzsálem azután, hogy Lámeket nemzette, hétszáznyolcvankét esztendeig élt, és nemzett még fiakat meg leányokat. 27Matuzsálem összesen kilencszázhatvankilenc esztendeig élt, azután meghalt.
28Amikor Lámek száznyolcvankét esztendős volt, fiút nemzett, 29és elnevezte Noénak, mondván: »Ez vigasztal meg majd minket kezünk munkáiban és fáradalmaiban a földön, melyet az Úr megátkozott!« 30Lámek azután, hogy Noét nemzette, ötszázkilencvenöt esztendeig élt, és nemzett még fiakat meg leányokat. 31Lámek összesen hétszázhetvenhét esztendeig élt, azután meghalt.
32Noé pedig, amikor ötszáz esztendős volt, nemzette Szemet, Kámot és Jáfetet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,1 A papi szerzők a tíz egységből álló családfa által kapcsolták az őstörténetet az emberiség történelméhez. A (jelképesen értendő) életkorok jelzik a távoli múltat, és azt, hogy Isten áldása hosszú életet és idős korban is nemző erőt adott a régi időkben.

Előző fejezet Következő fejezet