Keresés a Bibliában

A vízözön előtti ősatyák.

5 1Ez Ádám utódainak könyve: Amikor Isten Ádámot teremtette, Istenhez hasonlónak alkotta. 2Férfinak és nőnek teremtette őket, megáldotta, s azon a napon, amelyen alkotta, embernek nevezte őket. 3Amikor Ádám 130 esztendős volt, magához hasonló, saját képmása szerinti fiút nemzett, akit Szetnek hívott. 4Ádám Szet születése után még 800 évig élt, s fiai meg lányai születtek. 5Ádám egész életkora 930 esztendőt tett ki, akkor halt meg. 6Szet 105 éves korában nemzette Enost. 7Szet Enos születése után még 807 évig élt, s fiai meg lányai születtek. 8Szet egész életkora 912 évet tett ki, akkor halt meg. 9Enos 90 éves korában nemzette Kenánt. 10Enos Kenán születése után még 815 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 11Enos egész életkora 905 évet tett ki, akkor halt meg. 12Kenán 70 esztendős korában nemzette Mahalaleelt. 13Kenán Mahalaleel születése után még 840 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 14Kenán egész életkora 910 évet tett ki, akkor halt meg. 15Mahalaleel 65 éves korában nemzette Járedet. 16Mahalaleel Járed születése után még 830 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 17Mahalaleel egész életkora 895 évet tett ki, akkor halt meg. 18Járed 162 éves korában nemzette Hénochot. 19Járed Hénoch születése után még 800 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 20Járed egész életkora 962 évet tett ki, akkor halt meg. 21Hénoch 65 éves korában nemzette Metuselachot. 22Hénoch Isten színe előtt járt. Hénoch Metuselach születése után még 300 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 23Hénoch egész életkora 365 évet tett ki. 24Isten színe előtt járt, aztán nem volt többé, mert Isten elvitte. 25Metuselach 187 éves korában nemzette Lámechet. 26Metuselach Lámech születése után még 782 évet élt, és fiai meg lányai születtek. 27Metuselach egész életkora 969 esztendő volt, akkor halt meg. 28Lámech 182 éves volt, amikor fia született. 29A Noé nevet adta neki, „mert – úgymond – ez hoz nekünk vigasztalást, amikor kezünk fáradságos munkájával műveljük a földet, amit az Úr megátkozott.” 30Lámech Noé születése után még 595 évig élt, és fiai meg lányai születtek. 31Lámech egész életkora 777 évet tett ki, akkor halt meg. 32Noé 500 éves volt, akkor nemzette Szemet, Kámot és Jáfetet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet