Keresés a Bibliában

41

1Ó, halál! De keserű rád gondolni
annak, aki békében élvezi javait,

2a gondtalan embernek, akinek útjai szerencsések mindenben,
aki még jóízűen tud enni!

3Ó, halál! De kedves a végzésed
a nyomorgó embernek, az ereje fogytán levőnek,

4annak, aki elaggott, és akinek minden csak terhére van,
aki bizalmatlan és reményvesztett!

5Ne félj a haláltól, kiszabott végzetedtől,
gondolj azokra, akik előtted voltak és utánad következnek,
ez minden élőnek osztályrésze az Úrtól!

6Miért ócsárlod tehát a Magasságbeli végzését?
Legyen bár az évekből tíz, vagy száz, sőt ezer:

7az alvilágban nincs az életkor miatt szemrehányás.

8Utálatos fajzattá lesz a gonoszok nemzetsége,
s akik az istentelenek házában járatosak!

9A bűnösök gyermekeinek öröksége elenyészik,
és magzatukat gyalázat kíséri.

10Az istentelen apa ellen panaszt emelnek gyermekei,
mert miatta vannak gyalázatban.

11Jaj nektek, istentelen férfiak,
akik elhagytátok az Úrnak, a Magasságbelinek törvényét!

12Ha születtetek is, átokra születtetek,
és ha meghaltok, átokban lesz részetek.

13Mind, ami földből való, a földbe tér vissza,
ekként a gonoszok is átokból romlásba térnek.

14Csak testüket siratják az emberek,
az istentelenek neve azonban elenyészik.

15Gondod legyen a jó hírnévre,
mert az inkább megmarad neked,
mint ezer drága nagy kincs.

16Néhány napig tart a kellemes élet,
a jó név pedig örökre megmarad!

17Többet ér, aki palástolja ostobaságát,
mint az az ember, aki elrejti bölcsességét.
Mert láthatatlan kincs az elrejtett bölcsesség,
mi haszna hát az egyiknek vagy a másiknak?

18Békében őrizzétek, fiaim, a rendet,

19s azok miatt érezzetek szégyent, amit most szám említ,

20mert nem mindig illő a restelkedés,
és nem minden szégyenkezés talál tetszésre.

21Restelld a paráznaságot apád és anyád előtt,
a hazugságot fejedelem és hatalmas előtt,

22a vétséget bíró és elöljáró előtt,
a törvényszegést a közösség és a nép előtt,

23az igazságtalanságot társad és barátod előtt,
szállóhelyeden

24a lopást,
a megfeledkezést az Istenre tett esküről és szerződésről,
a könyökölést étkezéskor, az adott és vett jó becsmérlését,

25a hallgatást, ha köszöntenek, parázna nőre tekintést,
az arc elfordítását rokontól,

26arcod elfordítását társadtól,
az illetmény elvevését és meg nem térítését,

27szemed jártatását más férfi feleségén,
a leskelődést szolgálója után, és ágyának megközelítését,

28a becsmérlő szavakat barátaid előtt,
és a szemrehányást, amikor adakozol.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

41,1 A bölcs bátran szembenéz a halállal.

41,5 A tisztességtelen ember a gyermekei jövőjét is beárnyékolja. Hogyan őrizhetnék akkor gyermekei az ő emlékét?

41,16 Sírák fia egészséges önbizalomra és büszkeségre buzdít.

41,24 A görög-római szokás (fekve és a bal könyékre támaszkodva enni) a zsidók közt illetlenségnek számított.

Előző fejezet Következő fejezet