Keresés a Bibliában

22

1Sáros kővel dobálják meg a lustát,
és gyalázatosságáról beszél mindenki.

2Marhatrágyával dobálják meg a lustát,
s aki hozzáér, rázza a kezét.

3A neveletlen fiú szégyene apjának,
a leány pedig gyalázata.

4Az okos leány vagyon a férje számára,
a gyalázatos pedig becstelenséget hoz apjára.

5Az arcátlan leány szégyent hoz apjára s férjére,
nem nézik ugyan le az istentelenek,
de ők ketten joggal becsmérlik.

6Mint a zene a gyász idején, olyan a nem helyén való beszéd,
de a verés és fenyíték mindenkor bölcs dolog.

7Aki balgát oktat, mintha enyvvel ragasztana cserepet;

8aki olyannak beszél, aki oda sem hallgat,
mintha alvót keltene fel mély álomból.

9Alvóval beszél, aki balgának hirdet bölcsességet,
a beszéd végén azt kérdezi: »Hogy is volt?«

10Sirasd a halottat, mert kialudt a világossága,
a balgát is sirasd, mert elfogyott az értelme!

11Csak kevéssé sirasd a halottat, hisz nyugovóra tért,

12a mihaszna balga élete azonban a halálnál is rosszabb.

13Hét napig tart a gyász a halottért,
a balgáért és istentelenért pedig életük minden napján!

14Ne beszélj sokat a balgával,
és ne járj az ostobával!

15Óvakodj tőle, hogy terhedre ne legyen,
és be ne szennyezd magad a bűnével!

16Kerüld el őt, akkor nyugalmat találsz,
és nem bosszankodsz ostobasága miatt.

17Mi nehezebb az ólomnál?
És mi egyéb a neve, mint: balga!

18Könnyebb elviselni a homok-, só- és vasterhet,
mint az oktalan, balga, istentelen embert!

19A ház falába illesztett fagerendák széjjel nem válnak,
ilyen a szív is, amely bölcs megfontolásra támaszkodik:

20sohasem csüggeszti el a félelem az okos elméjét.

21Amint a karók magas helyen
s a terméskövek habarcs nélkül
a szél rohamát meg nem állják,

22úgy a szív sem szállhat szembe a félelem támadásával,
ha balga töprengéstől csügged.

23Mint a szív sem remeg soha,
csak ha balga töprengéstől csügged,
úgy az sem, aki Isten parancsai mellett tart ki állandóan.

24Könnyet csal ki, aki megböki a szemet;
aki pedig beledöf a szívbe, érzékenységet ébreszt.

25Aki követ hajít madárra, elriasztja azt;
úgy aki gyalázza barátját, felbontja a barátságot.

26Ha kardot rántottál is barátodra,
ne ess kétségbe, mert van még út visszafelé!
Barátod ellen,

27ha sajnálni való szóra nyitottad szádat,
ne félj, mert még ki lehet azt egyenlíteni,
kivéve a szidalmat, a gyalázkodást, a dölyföt,
a titok elárulását és az álnok csapást,
mert mindezek után távozik a barát!

28Szerezd meg barátod hűségét, amikor még szegény,
hogy majd javainak is örvendhess.

29Tarts ki mellette híven szorongatása idején,
hogy örökségében is részed legyen.

30A tűz előtt kályhaszag és füst száll,
úgy előzik meg a vérontást is átkok, szitkok és fenyegetések.

31Nem szégyellem menteni barátomat,
nem rejtőzöm el színe elől,
és tűröm, ha baj ér általa engem.

32Mind, aki hallja, óvakodik majd tőle.

33Bár lenne őre számnak,
és jól záró pecsétje ajkaimnak,
hogy el ne essem miattuk,
és vesztemre ne legyen nyelvem!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

22,7 Az ostoba nem fogadja el az intést, fölösleges vitába szállni vele. A legjobb elkerülni.

22,24 A barátság eggyé forrasztja a barátokat. Nem szakad el kisebb vétségek miatt, de vannak olyan tettek, amelyek tönkreteszik.

22,27 A barát háta mögötti ármánykodás rosszabb, mint ha kardot rántanánk ellene.

22,33 Imádság azért, hogy Isten óvja meg a meggondolatlan beszédtől és a hirtelen, ostoba gondolatoktól és elhatározásoktól.

Előző fejezet Következő fejezet