Keresés a Bibliában

A lusta.

22 1Sárral bekent kőhöz hasonlít a lusta, utálatossága miatt mindenki leszólja. 2Olyan lusta, mint egy nagy halom szemét, aki csak hozzáér, lerázza a kezét.

Rosszul sikerült gyermekek

3A neveletlen fiú szégyene apjának, az ilyen lány meg csak a kárára van. 4Az értelmes lány kincse a férjének, de a gyalázatos csak bánat az apjának. 5Az arcátlan apjának is, férjének is szégyene, ezért mind a ketten megvetéssel nézik. 6A rosszkor ejtett szó, mint gyász napján a zene, a verés és fenyíték mindenkor bölcs dolog.

Bölcsesség és balgaság

9Cserepeket ragaszt, aki bolondot oktat, avagy mély álmából ébreszti az alvót. 10Alvóval beszélget, aki balgához szól, a beszéd végén majd megszólal: „Mi az?” 11Sirasd a halottat, mert kialudt élete, sirasd a balgát, mert kialudt értelme. A holtat ne sirasd annyira: az békét talált, a balga esete rosszabb a halálnál. 12Hét napig szokás a halottat gyászolni, a gonoszt és balgát életük minden napján. 13Ostoba emberrel ne sokat beszélgess, a balgával pedig ne igen érintkezz. Óvakodjál tőle, nehogy bajba kerülj, s beszennyezd magadat, mikor találkoztok. Kerüld el őt, akkor nyugalmat találsz, és nem bosszankodsz ostobasága miatt. 14Van-e az ólomnál nehezebb valami? Mi más lehetne a neve, mint hogy balga? 15Könnyebb elviselni homok, só s vas terhet, mint ostoba, balga, istentelen embert! 16Az épület falába illesztett gerendák nem válnak szét a megrázkódtatástól. Épp ilyen szilárdan áll a megfontolt szív, sohasem csügged el. 17A bölcs megfontoltságra támaszkodó szív olyan, mint jó falon a homokvakolat. 18A falon csupaszon heverő kavicsok nem tudnak, ha szél van, megmaradni. A szív sem szállhat szembe a rémekkel, ha a balgának töprengése nyomja.

A barátság

19Könnyet fakaszt, aki megböki a szemet, aki a szívbe döf, az fájdalmat okoz. 20Aki követ dob a madár után, elűzi, aki barátját gyalázza, az megszegi a barátságot. 21Ha kardot rántottál a barátodra, ne essél kétségbe, van út visszafelé. 22Ha barátod ellen szót emeltél, ne aggódj, van mód a kiengesztelésre. De hogyha gyalázod, megveted, titkait fölfeded és tőrbe csalod, akkor minden barát elmenekül tőled. 23Légy hű barátodhoz, hogyha tönkremegy is, hogy majd szerencséjében is részed lehessen. Tarts ki mellette nélkülözésében, hogy örökségében is osztozhassál vele. 24A korom és füst előre jelzi a tüzet, ugyanúgy a becsmérlő szavak is a vérontást. 25Nem szégyellem a barátom védelmét, és nem rejtőzöm el előle (ha keres). 26Hogyha miatta valami baj érne, akkor, aki csak hallja, békén hagyja.

Éberség

27Ki állít őrszemet a szám elé, és ki tesz jól záró pecsétet ajkamra, nehogy ravaszul szóljak és a nyelvem a vesztemre legyen?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet