Keresés a Bibliában

7

1Jobb a jó név az illatos olajnál,
s a halál napja a születés napjánál.

2Jobb a gyásznak házába menni,
mint a lakoma házába térni,
mert az minden embert a közös végre figyelmeztet,
s az élő ott megszívleli a jövőt.

3Jobb a komorság a nevetésnél,
mert az arc szomorúságától javul a bűnös lelke.

4Ott a bölcsek szíve, ahol gyász van,
a balgák szíve pedig ott, ahol öröm lakik.

5Jobb a bölcsnek feddését hallani,
mint a hízelgő balgák énekét hallgatni.

6Mert amilyen az égő tövis ropogása az edény alatt,
olyan az oktalan kacagása! Ez is csak hiúság!

7A zsarolás a bölcset balgává teszi,
s az ajándék megrontja a szívet.

8»Jobb a dolog vége az elejénél,
jobb a türelmes a kevélynél.«

9Ne légy hirtelen a bosszúságra, mert a bosszúság a balgák keblében lakik. 10Ne mondd: »Miért van az, hogy azelőtt jobb idők jártak, mint most?« Mert balga az ilyen kérdés!
11Jobb a bölcsesség a vagyonnál, és nagyobb előny azoknak, akik a napot látják. 12Mert amint megoltalmaz a bölcsesség, ugyanúgy megoltalmaz a pénz is; a tudomány és a bölcsesség mégis hasznosabb, mert életet ad a birtokosának. 13Szemléld Isten művét, hogy senki sem tudja egyenessé tenni, amit görbének alkotott! 14A jólét napjain élvezd a jót, a balsors napján pedig gondold meg, hogy ezt is, mint azt, Isten alkotta, azért, hogy az embernek ne lehessen jogos panasza ellene.
15Hívságos napjaim folyamán ezeket is láttam: Van igaz ember, aki igazvolta mellett is tönkremegy, és van bűnös, aki gonoszsága mellett is sokáig él.

16Ne akarj túlságosan igaz
és a kelleténél bölcsebb lenni,
hogy balgává ne légy!

17Ne légy szerfelett gonosz,
és ne légy ostoba,
hogy meg ne halj időd előtt!

18Jó, ha megőrzöd, amid van; de a többiről se vedd le kezedet, mert aki féli Istent, nem hanyagol el semmit.
19A bölcsesség több erőt ad a bölcsnek, mint a város tíz hatalmassága. 20Mert nincs a földön igaz ember, aki jót tenne, és ne vétkeznék. 21Ne is ügyelj minden szóbeszédre, hogy meg ne halld, hogyan átkoz téged a szolgád, 22hiszen magadban jól tudod, hogy te is gyakran átkoztál másokat.
23Mindezt megtapasztaltam bölcsességben, s azt mondtam: »Bölcs akarok lenni!« De a bölcsesség messzire távozott tőlem, 24még messzebbre, mint azelőtt volt, mert igencsak mély az! Ki tudná megtalálni? 25Mindent megvizsgáltam elmémmel, hogy megismerjem, kikémleljem, hogy felkeressem a bölcsességet és a tudást, és hogy felismerjem a balga gonoszságát és a dőrék tévelygését. 26Úgy találtam, hogy még a halálnál is keserűbb az asszony, aki olyan, mint a vadász csapdája: háló a szíve, karjai bilincsek. Aki Isten előtt kedves, megmenekül tőle, a bűnös azonban beleakad. 27Lám, ezt találtam, mondja a Prédikátor, amikor az egyik dolgot a másikkal összevetettem, hogy eljussak a tudáshoz,

28amelyet lelkem folyton keresett, de meg nem talált:
Embert ezer között egyet találtam,
de asszonyt ugyanannyi között egyet sem találtam!

29Csak azt találtam,
hogy Isten az embert igaznak alkotta,
de az beleártotta magát mindenféle mesterkedésbe.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,1 Szójáték: név (sém), olaj (sémen).

7,5 Szójáték: ének (sír), tövisek (szirím), edény (szír), oktalan (keszíl).

7,8 Általában a régit dicsérik a bölcsek, pedig néha az új jobb, mint a régi volt.

7,11 A Prédikátor látja, hogy az igazak is gyakran szenvednek, a bűnösöknek pedig sokszor jó sorsuk van. Isten döntései kiszámíthatatlanok. Ezért javasol a Prédikátor egy sem túl szigorú, sem túl laza erkölcsi életet, melynek legfőbb motívuma az istenfélelem.

7,23 A Prédikátor látja, hogy a hagyományos bölcsesség tanácsai milyen gyakran ellentmondanak a valóságnak.

Előző fejezet Következő fejezet