Keresés a Bibliában

54Megragadták tehát őt, és a főpap házába vitték. Péter pedig messziről követte. 55Amikor tüzet raktak az udvar közepén és körbeülték, Péter is közéjük ült. 56Egy szolgáló meglátta, hogy ő is ott ül a tűznél, szemügyre vette, és azt mondta: »Ez is vele volt!« 57De ő tagadta: »Asszony, nem ismerem őt!« 58Nem sokkal ezután egy másik látta meg, és így szólt: »Te is közülük való vagy.« Péter azt felelte: »Ember! Nem vagyok!« 59Körülbelül egy óra múltán ismét erősítgette egy másik: »Bizony, ez is vele volt, hiszen galileai.« 60Péter erre így szólt: »Ember! Nem tudom, mit beszélsz!« És azonnal, mikor még beszélt, megszólalt a kakas. 61Akkor az Úr hátrafordult, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, hogy azt mondta neki: »Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor is megtagadsz engem.« 62Ekkor kiment, és keservesen sírni kezdett.

KNB SZIT STL BD RUF KG