Keresés a Bibliában

Péter tagadása.

54Akkor elfogták és a főpap házába kísérték. Péter messziről követte. 55Ott az udvar közepén tüzet raktak és körülülték. Péter is közéjük ült. 56Egy cselédlány meglátta, hogy ott ül a tűznél, szemügyre vette és megjegyezte: „Ez is vele volt.” 57De ő tagadta: „Asszony, nem ismerem őt.” 58Röviddel ezután meglátta őt egy másik: „Te is közéjük tartozol” – szólt rá. „Ember, tagadta Péter, nem tartozom közéjük.” 59Alig telt el egy óra, ismét bizonygatta valaki: „De bizony, ez is vele volt, hiszen galileai.” 60„Ember, tagadta Péter újra, nem tudom mit beszélsz.” Még beszélt máris megszólalt a kakas. 61Az Úr erre megfordult és rátekintett Péterre. Péter akkor visszaemlékezett, hogy mit mondott neki az Úr: „Mielőtt ma a kakas szól, háromszor fogsz megtagadni engem.” 62Kiment és keserves sírásra fakadt.

KNB SZIT STL BD RUF KG