Keresés a Bibliában

8 1Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 2»Vedd Áront és fiait meg öltözeteiket, a kenet olaját, a bűnért való áldozatra szánt fiatal bikát, a két kost meg a kosár kovásztalan kenyeret, 3s gyűjtsd egybe az egész közösséget a sátor ajtaja elé.« 4Úgy tett Mózes, ahogy az Úr parancsolta. Amikor egybegyűlt az egész közösség a sátor ajtaja előtt, 5így szólt: »Ezek azok a dolgok, amelyeket az Úr megparancsolt, hogy meg kell tenni.«
6Aztán legott odaállította Áront és fiait, s miután megmosta őket, 7felöltöztette a főpapot a gyolcs alsóköntösbe, átövezte az övvel, ráadta a kék köntöst, efölé rátette a vállruhát, 8azt megszorította az övvel, s ráillesztette a tudakolót, amelyben az Urim és a Tumim volt, 9aztán befödte fejét a süveggel, arra meg elöl rátette a szenteléssel megszentelt aranylemezt, úgy, ahogy az Úr megparancsolta neki.
10Majd fogta a kenet olaját és felkente a hajlékot és minden eszközét. 11Aztán hétszer meghintette az oltárt, hogy azt felszentelje és felkente azt és minden eszközét, s megszentelte az olajjal a vízmedencét és talapzatát. 12Aztán öntött az olajból Áron fejére és felkente és felszentelte őt, 13majd odaállította fiait, felöltöztette őket a gyolcsköntösökbe, s felövezte őket az övekkel, s rájuk tette a süvegeket, amint az Úr parancsolta.
14Aztán előhozta a bűnért való áldozatra szánt fiatal bikát, s miután Áron és fiai rátették a kezüket a fejére, 15levágta, felfogta a vért, belemártotta az ujját és megérintette vele körben az oltár szarvait. Miután ezt így megtisztította és felszentelte, a megmaradt vért az aljára öntötte. 16Aztán elégette a beleken levő hájat meg a máj hártyáját és a két vesét, a hájukkal együtt az oltáron, 17a bikát pedig, a bőrrel, a hússal és a bélsárral együtt, elégette a táboron kívül, amint az Úr parancsolta.
18Aztán odaállította az egészen elégő áldozatra szánt kost, s miután Áron és fia rátették a kezüket a fejére, 19levágta és a vérét ráöntötte körben az oltárra. 20Aztán magát a kost darabokra vagdalta, s a fejét, darabjait és háját elégette a tűzön, 21a beleket, s a lábszárakat azonban előbb megmosta. Az egész kost mindenestül elégette az oltáron, mert kedves illatú egészen elégő áldozat volt az az Úrnak – úgy, amint parancsolta neki.
22Aztán odaállította a másik, a papok felszentelésére való kost és Áron és fiai rátették a kezüket a fejére, 23Mózes pedig levágta és vett a véréből és megérintette vele Áron jobb fülcimpáját, jobb keze és ugyanazon lába hüvelykujját. 24Aztán odaállította Áron fiait, s miután megérintette mindegyikük jobb fülcimpáját, jobb kezének és lábának hüvelykjét az áldozati kos vérével, a megmaradt vért ráöntötte körben az oltárra. 25Aztán fogta a hájat, a farkat, azt az egész hájat, amely a beleket borítja, a máj hártyáját, a két vesét a hájukkal együtt meg a jobb lapockát 26és vett a kovásztalan kenyereknek az Úr előtt levő kosarából egy kovásztalan kalácsot, egy olajjal meghintett kalácsot és egy lepényt, s rátette a hájrészekre és a jobb lapockára 27és átadta mindezt Áronnak és fiainak. Miután azok felajánlották az Úr előtt, 28ismét elvette kezükből, s elégette az egészen elégő áldozatok oltárán, mivel felszentelési áldozat volt, kedves illatul és tűzáldozatul az Úrnak. 29Aztán fogta a szegyet és felajánlotta az Úr előtt, s elvette a maga részére a felszentelési kosból, amint az Úr parancsolta neki. 30Végül fogta a kenetet és az oltáron levő vért, s meghintette Áront és ruháit, fiait és azok ruháit.
31Miután így felszentelte őket és ruháikat, megparancsolta nekik: »Főzzétek meg a húst a sátor ajtaja előtt, s egyétek meg ugyanott. Egyétek meg a kosárban levő felszentelési kenyereket is, miként az Úr parancsolta nekem, mondván: ‘Áron és fiai egyék meg azokat. 32Ami meg a húsból és a kenyérből megmarad, azt a tűz eméssze meg.’ 33A sátor ajtajától pedig el ne távozzatok hét napig, addig a napig, amelyen letelik felszentelésetek ideje, mert hét napon át kell végezni a felszentelést, 34úgy, ahogy most történt, hogy az áldozati szertartás teljessé legyen. 35Éjjel-nappal egyaránt maradjatok a sátornál, s tartsátok meg, amit az Úr megtartani rendelt, hogy meg ne haljatok: mert ezt a parancsot kaptam.«
36Meg is tették Áron és fiai mindazt, amit az Úr Mózes által mondott.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

8,1 Az elbeszélés célja, hogy a levita papság intézményét Mózessel és a Sínai szövetségkötéssel összekapcsolja.

8,1 A felkenést eredetileg csak a királyok kapták. A király nélküli időkben kezdték felkenni a főpapot.

8,8 Urim és Tumim: a sorshúzás eszközei. A szavak jelentése bizonytalan (Jeromos szerint: tanítás és igazság).

8,22 A szentelési áldozat leírása a bűnért való áldozatok (14-21) után.

8,31 Felszentelésük után a papok egy hétig a szentélyben maradtak.

Előző fejezet Következő fejezet