Keresés a Bibliában

7 1Ez a vétekért való áldozat törvénye: szentséges az. 2Tehát, ahol az egészen elégő áldozatot szokás megölni, ott öljék meg a vétekért való áldozatot is. Vérét öntsék körben az oltárra. 3Mutassák be belőle a farkat meg a beleket borító hájat, 4a két vesét, s a vékonyánál levő hájukat, s a vesékkel együtt a máj hártyáját: 5égesse el a pap az oltáron; tűzáldozat az az Úrnak, vétekért való áldozat az. 6A papi nemzetségnek csupán a férfitagjai ehetnek ebből a húsból: szent helyen, mert szentséges az. 7Ahogy a bűnért való áldozatot szokás bemutatni, úgy kell a vétekért valót is: ugyanaz a törvénye van mindkét áldozatnak. Azé a papé legyen, aki bemutatja.
8Az a pap, aki az egészen elégő áldozatot bemutatja, az kapja meg a bőrét. 9A lisztlángból való minden olyan ételáldozat, amelyet kemencében sütnek, rostélyon vagy serpenyőben készítenek, azé a papé legyen, aki bemutatja; 10az olajjal meghintettet vagy a szárazat szét kell osztani Áron valamennyi fia között, kinek-kinek egyenlő mértékkel.
11Ez az Úrnak bemutatott békeáldozat törvénye: 12Ha hálaadásból történik az áldozat, akkor kovásztalan, olajjal meghintett kalácsokat, kovásztalan, olajjal megkent lepényeket, főtt lisztlángot és olajjal kevert süteményeket kell bemutatni, 13de kovászos kenyereket is hozzanak a hálaadó békeáldozatul bemutatott áldozati ajándékhoz. 14Ezek közül egyet-egyet be kell mutatni adományul az Úrnak, s az aztán azé a papé legyen, aki az áldozati állat vérét kiontja. 15A húst még aznap meg kell enni: reggelre ne maradjon belőle semmi sem.
16Ha valaki fogadalomból vagy jószántából mutat be békeáldozatot, ugyancsak aznap meg kell enni azt; ha másnapra is marad belőle valami, meg szabad enni; 17amire azonban a harmadik napra megmarad belőle, azt a tűz eméssze meg.
18Ha a harmadik napon eszik valaki a békeáldozat húsából, érvénytelenné válik az áldozat és nem használ a bemutatónak, sőt az, aki magát efféle eledellel beszennyezi, törvényszegés vétkébe esik. 19Azt a húst, amely valami tisztátalanhoz ért, nem szabad megenni, hanem a tűzben el kell égetni. Csak annak szabad ennie áldozati húst, aki tiszta; 20aki tisztátalan létére eszik az Úrnak bemutatott békeáldozatok húsából, az vesszen el népéből, s 21aki érinti embernek, állatnak vagy bármi olyas dolognak a tisztátalanságát, amely tisztátalanná tesz, s eszik az efféle húsból, az vesszen el népéből.«
22Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 23»Szólj Izrael fiaihoz: Se juh, se marha, se kecske háját ne egyétek. 24Az elhullott vagy a vadállat által széttépett állat háját bármily célra felhasználhatjátok. 25Ha valaki olyan hájat eszik, amelyet az Úr tűzáldozatául kell bemutatni, vesszen el népéből. 26Vérét se egyétek semmiféle állatnak, se madárnak, se vadnak, se háziállatnak: 27mindaz, aki vért eszik, vesszen el népéből.«
28Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 29»Szólj Izrael fiaihoz és mondd: Aki békeáldozatot mutat be az Úrnak, vigyen neki áldozati ajándékot, vagyis megfelelő áldozati adományokat is. 30Vegye kezébe a tűzáldozatra szánt hájat meg a szegyet, s miután mindkettőt felajánlotta és az Úrnak szentelte, adja oda a papnak. 31Ez a hájat égesse el az oltáron, a szegy pedig legyen Ároné és fiaié. 32A békeáldozatokból a jobb lapocka is a papnak jusson adományul. 33Aki bemutatja a vért és a hájat Áron fiai közül, annak legyen osztályrésze a jobb lapocka is. 34A felajánlási szegyet és az adománylapockát ugyanis elvettem Izrael fiaitól, az ő békeáldozataikból, s Áron papnak és fiainak adtam örök járandóságul Izrael egész népétől.«
35Ez Áronnak és fiainak felkenési járandósága az Úr szertartásaiból, attól a naptól fogva, amelyen Mózes odaállította őket, hogy papokká legyenek 36és ezt kötelesek Izrael fiai az Úr parancsára nekik adni, örök járandóságul, nemzedékről nemzedékre.
37Ez az egészen elégő áldozatnak, az ételáldozatnak, a bűnért és a vétekért való áldozatnak, a felszentelési és a békeáldozatnak az a törvénye, 38amelyet az Úr Mózesnek a Sínai hegyen meghagyott, akkor, amikor megparancsolta Izrael fiainak, hogy mutassák be áldozati ajándékaikat az Úrnak a Sínai pusztában.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

7,7 E versek szabályozzák, hogy mennyi illeti a papot az egyes áldozatokból.

7,14 Ez az úgynevezett felajánlási szertartás.

7,15 Vö. Kiv 12,7-10.

7,22 Elhullott állat zsírját fel lehetett használni, de megenni tilos volt.

Előző fejezet Következő fejezet