Keresés a Bibliában

40 1Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: 2»Az első hónapban, a hó első napján, állítsd fel a bizonyság hajlékát! 3Helyezd el benne a ládát, és bocsásd le előtte a függönyt. 4Azután vidd be az asztalt, és tedd rá azt, amit annak rendje és módja szerint megparancsoltam. Állítsd fel a mécstartót mécseseivel együtt. 5Helyezd az aranyoltárt, amelyen a füstölőszert égetik, a bizonyság ládája elé, és akaszd fel a függönyt a hajlék bejáratára. 6Ez elé aztán tedd az egészen elégő áldozat oltárát, 7az oltár és a sátor közé pedig a mosdómedencét, és ez utóbbit töltsd meg vízzel. 8Végül vond be a kárpitokkal az udvart körben és a bejáratnál. 9Aztán vedd a kenet olaját, és kend fel a hajlékot felszerelésével együtt, hogy szentté legyen. 10Kend fel az egészen elégő áldozat oltárát és minden eszközét, 11a mosdómedencét és talapzatát. Mindezt a kenet olajával szenteld fel, hogy szentek legyenek. 12Aztán állítsd Áront és fiait a bizonyság sátrának ajtajához, mosd meg őket vízzel, 13aztán öltöztesd fel Áront a szent ruhákba, és kend fel őt és szenteld fel, hogy papként szolgáljon nekem. 14A fiait is állítsd oda és öltöztesd fel a köntösökbe, 15és szenteld fel őket, amint felszentelted apjukat, hogy papként szolgáljanak nekem, és felkenésük örökös papság legyen számukra nemzedékről nemzedékre.« 16Meg is tette Mózes mindazt, amit az Úr parancsolt.
17A második esztendő első hónapjában, a hónap első napján felállították tehát a hajlékot. 18Mózes felállította a hajlékot, elhelyezte a deszkákat, a talpakat és a reteszrudakat, felállította az oszlopokat, 19ráterítette a hajlékra a fedelet, arra meg rátette a takarót, úgy, ahogy az Úr parancsolta. 20Betette továbbá a bizonyságot a ládába, arra pedig rátette alul a rudakat, felül az engesztelőhelyet. 21Aztán bevitte a ládát a hajlékba, és felakasztotta elé a függönyt, hogy teljesítse az Úr parancsát. 22Aztán betette az asztalt a bizonyság sátrába, az északi oldalra, a függönyön kívülre, 23és elrendezte rajta a kitett kenyereket, úgy, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek. 24Betette a mécstartót is a bizonyság sátrába, szembe az asztallal, a déli oldalra, 25és sorban rárakta a mécseseket az Úr parancsa szerint. 26Betette az aranyoltárt is a bizonyság sátrába, a függöny elé, 27és fűszerekből való füstölőszert gyújtott rajta, úgy, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek. 28Aztán felakasztotta a függönyt a bizonyság hajlékának bejáratára. 29Elhelyezte az egészen elégő áldozat oltárát a bizonyság bejárata előtt, és egészen elégő és ételáldozatokat mutatott be rajta, úgy, ahogy az Úr parancsolta. 30Elhelyezte a mosdómedencét is a bizonyság sátra és az oltár közé, megtöltötte vízzel, 31és Mózes, valamint Áron és fiai megmosták kezüket és lábukat, 32ha a szövetség sátrába mentek, vagy ha az oltárhoz járultak, úgy, ahogy az Úr parancsolta Mózesnek. 33Felállította az udvart is, a hajlék és az oltár köré, és feltette bejáratára a függönyt. Így aztán minden elkészült.
34Ekkor a felhő eltakarta a bizonyság sátrát, és betöltötte az Úr dicsősége. 35Mózes nem is tudott bemenni a szövetség sátrába, amíg a felhő mindent eltakart, és az Úr dicsősége tündöklött, mert mindent beborított a felhő. 36Ha felemelkedett a felhő a hajlékról, elindultak Izrael fiai, nemzetségenként; 37ha állt felette, azon a helyen maradtak. 38Nappal ugyanis az Úr felhője lebegett a hajlék felett, éjszaka pedig tűz, Izrael egész népének láttára, egész vándorlásuk alatt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

40,17 Izrael ettől a dátumtól számítja a rendszeres istentisztelet kezdetét.

40,34 Bár a szent sátrat emberek készítették, az Istennel való találkozás ebben a sátorban mindig az Ő kegyelmétől függ.

Előző fejezet