Keresés a Bibliában

38 1Elkészítette az egészen elégő áldozat oltárát is akácfából – öt könyök volt mind a négy oldala, három a magassága, 2a szarvai a sarkaiból álltak ki –, azután bevonta rézlemezekkel. 3Elkészítette rézből a különféle tartozékokat is: az üstöket, a lapátokat, a villákat, a horgokat és a parázstartókat. 4Elkészítette hálószerű rézrostélyát is, ez alá az oltár közepére a párkányzatot. 5Öntött még négy karikát a rostély minden sarkára, hogy rudakat lehessen beléjük dugni, és hordozni lehessen az oltárt. 6A rudakat is elkészítette akácfából, aztán bevonta rézlemezekkel, 7és bedugta az oltár oldalain kiálló karikákba. Maga az oltár nem volt tömör, hanem üreges, deszkákból való és belül üres.
8Elkészítette a rézmedencét is talapzatával együtt, az asszonyok tükreiből, akik a sátor ajtajánál várakoztak.
9Elkészítette az udvart is. Déli oldalán száz könyök széles kárpit volt sodrott lenből, 10valamint húsz rézoszlop és talpazat. Az oszlopfők és az egész mű metszései ezüstből voltak. 11Északi oldalán a kárpitok, az oszlopok, a talpak és az oszlopfők ugyanilyen méretűek és alakúak voltak, ugyanabból a fémből. 12Nyugatra néző oldalán ötven könyök széles kárpit, tíz rézoszlop és talpazat volt, az oszlopfők és az egész mű metszései ezüstből voltak. 13Kelet felé is ötven könyök széles kárpitot készített. 14Ezek közül tizenöt könyöknyi, három oszloppal és talppal az egyik oldalt foglalta el. 15A másik oldalon – a két oldal közé helyezte ugyanis az udvar bejáratát – szintén tizenöt könyök kárpit, három oszlop és ugyanennyi talp volt. 16Az udvar valamennyi kárpitja sodrott lenvászon volt. 17Az oszlopok talpa rézből, fejük pedig összes metszésükkel együtt ezüstből volt. Az udvar oszlopait is bevonta ezüsttel. 18Bejáratára hímző munkával, kék, bíbor, karmazsin színű fonalból és sodrott lenből készítette el a függönyt. Ennek hossza húsz könyök, a magassága öt könyök volt, az udvar valamennyi kárpitjának méretével megegyezően. 19A bejáratnak négy oszlopa volt, réztalppal, ezüstfővel és metszésekkel. 20Elkészítette körben a hajléknak és az udvarnak a cövekeit is rézből.
21A következők voltak a bizonyság hajlékához felhasznált dolgok: Mózes parancsára, a leviták szolgálata által Itamár, Áron papnak a fia számlálta össze őket. 22Bezeleél, Úrinak, a Júda törzséből való Húr fiának a fia készítette el mindazt, amit az Úr Mózes által parancsolt. 23A társa Oliáb, a Dán törzséből való Ahiszámek fia volt, aki maga is kiváló mester volt a fafaragásban, a kék, bíbor, karmazsin színű fonallal és lenből való műszövésben és hímzésben.
24Az arany, amelyet a szentély elkészítéséhez felhasználtak, és amelyet ajándékul felajánlottak, összesen huszonkilenc talentum és hétszázharminc sékel volt a szentély súlyegysége szerint. 25Ezt azok ajánlották fel, akiket számbavettek, azaz a húszévesnél idősebb hatszázháromezer-ötszázötven fegyverfogató férfi. 26Volt továbbá száz talentum ezüst: ebből öntötték a szentélynek és a függönnyel fedett bejáratnak a talpait. 27Száz talp készült a száz talentumból, egy-egy talentumot számítottak minden talpra. 28Ezerhétszázhetvenöt sékelből pedig oszlopfőket készített, és az oszlopokat bevonta ezüsttel. 29Rézből hetvenkétezer talentumot és négyszáz sékelt ajánlottak fel. 30Ebből öntötték a talpakat a bizonyság sátrának bejáratához, a rézoltárt és rostélyát, és mindazokat a kellékeket, amelyek annak szolgálatához tartoznak, 31udvar talpazatát körben és a bejáratánál, valamint a hajlék és az udvar cövekeit körös-körül.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

38,1 Vö. Kiv 27,1-19; 30,18-21. 1 talentum kb. 41 kg, 1 sékel kb. 11,5 g.

38,25 Vö. Szám 1,46.

Előző fejezet Következő fejezet