Keresés a Bibliában

37 1Elkészítette Bezeleél a ládát is akácfából. Két és fél könyök volt a hossza, másfél könyök a szélessége, és ugyancsak másfél könyök a magassága. Aztán kívül-belül bevonta színarannyal, 2és körben egy aranyszegélyt helyezett rá. 3Azután öntött még négy aranykarikát, ennek a négy sarkára: két karikát az egyik oldalára, és kettőt a másikra. 4Aztán rudakat készített akácfából, bevonta őket arannyal, 5és bedugta a láda oldalain levő karikákba, hogy hordozni lehessen a ládát.
6Elkészítette az engesztelőhelyet is, azaz a tudakolóhelyet színaranyból – két és fél könyök volt a hossza, másfél könyök a szélessége –, 7és két kerubot vert aranyból. Az utóbbiakat rátette az engesztelőhely két végére: 8az egyik kerubot az egyik oldalon a végére, a másik kerubot a másik oldalon a végére, tehát egy-egy kerubot az engesztelőhely mindkét végére. 9Kiterjesztették szárnyukat, és befödték az engesztelőhelyet, egymás felé és az engesztelőhely felé néztek.
10Elkészítette az asztalt is, akácfából; két könyök volt a hossza, egy könyök a szélessége, és másfél könyök a magassága. 11Aztán bevonta színarannyal, és körben aranyszegélyt helyezett rá, 12a szegély fölé pedig egy négy ujj magas átszegett párkányzatot, afölé pedig egy másik aranyszegélyt. 13Öntött továbbá négy aranykarikát, ráillesztette az asztal négy sarkára, minden lábhoz egyet, 14a szegély mellé. Aztán keresztüldugta rajtuk a rudakat, hogy hordozni lehessen az asztalt. 15Elkészítette a rudakat is akácfából, aztán bevonta őket arannyal – 16valamint a különféle célokra szolgáló asztali edényeket: a tálakat, a csészéket, a serlegeket és a tömjénezőket színaranyból, az italáldozatok bemutatásához.
17Elkészítette a mécstartót is, színaranyból verve. A szárából ágak, kelyhek, kis gömbök és liliomok ágaztak ki, 18összesen hat a két oldalból: három ág az egyik oldalból, és három a másikból. 19Három dióformájú kehely volt az egyik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal; három dióalakú kehely volt a másik ágon, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal. Egyformára készült mind a hat ág, amely a mécstartó szárából kiágazott. 20Magán a száron négy dióformájú kehely volt, mindegyik egy-egy kis gömbbel és liliommal: 21egy-egy kis gömb volt két-két ág tövén, mind a három helyen, mind a hat ág alatt, amely a szárból leágazott. 22A kis gömbök is, az ágak is magából a szárból jöttek elő, és az egész színaranyból volt verve. 23Elkészítette a hét mécsest is színaranyból, hamuszedőikkel és azokkal az edényekkel együtt, amelyekben a leszedett hamvat eloltják. 24Egy talentum aranyat nyomott a mécstartó, minden tartozékával együtt.
25Elkészítette az illatáldozat oltárát is akácfából; egy könyök volt mind a négy oldala, kettő a magassága, a sarkaiból álltak ki a szarvak. 26Aztán bevonta színarannyal, rostélyával, falaival, szarvaival együtt, 27és körben aranyszegélyt, a szegély alá pedig mindegyik oldalára két-két aranykarikát, hogy rudakat lehessen beléjük dugni, és hordozni lehessen az oltárt. 28Elkészítette a rudakat is akácfából, és bevonta őket aranylemezekkel.
29Elkészítette az olajat is, a szentelés kenetét, valamint a füstölőszert színtiszta fűszerekből, a kenetkészítők mestersége szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

37,1 Vö. Kiv 25,10-40; 30,1-5.22-38.

Előző fejezet Következő fejezet