Keresés a Bibliában

27 1Készítsd el az oltárt is akácfából: öt könyök legyen a hossza, ugyanannyi a szélessége, tehát négyzet legyen, és három könyök a magassága. 2Szarvai a négy sarkán magából az oltárból jöjjenek elő. Az egészet vond be rézzel. 3Készíts hozzá ezenkívül hamuszedő üstöket, lapátokat, villákat és parázstartókat; rézből készítsd valamennyi eszközét. 4Készíts azután egy hálószerű rézrostélyt is. Ennek négy rézkarika legyen a négy sarkán, 5és tedd az oltár pereme alá, úgy, hogy a rostély az oltár közepéig érjen. 6Készíts aztán akácfából két rudat az oltár számára, vond be őket rézlemezekkel, 7és dugd be a karikákba. Legyenek az oltár két oldalán, hogy hordozni lehessen. 8Ne tömörre, hanem belül üresre, üregesre készítsd, úgy, amint a hegyen mutattam neked.
9Készítsd el a hajlék udvarát is: déli oldalán, a délre eső szárnyán kárpitok legyenek, sodrott bisszusból, lenből – száz könyöknyi legyen a hossza ennek az oldalnak – 10húsz oszloppal és ugyanannyi réztalppal. Az oszlopfők metszéseikkel együtt ezüstből legyenek. 11Északi oldalán, hosszában, szintén száz könyöknyi kárpit, húsz oszlop és ugyanannyi számú réztalp legyen. Az oszlopfők metszéseikkel együtt ezüstből legyenek. 12Az udvar nyugatra néző szélességében ötven könyöknyi kárpit, tíz oszlop és ugyanannyi talp legyen. 13Az udvar keletre néző szélessége szintén ötven könyöknyi legyen. 14Az egyik oldalán tizenötkönyöknyi kárpit, három oszlop és ugyanannyi talp legyen, 15a másik oldalán is tizenöt könyök kárpit, három oszlop és ugyanannyi talp legyen. 16Az udvar bejáratán pedig húszkönyöknyi lepel legyen kék, bíbor, kétszer festett karmazsin színű fonalból és sodrott lenből, hímző munkával. Ennek négy oszlopa legyen, ugyannyi talppal. 17Az udvar minden oszlopát körös-körül ezüstlemezek borítsák; oszlopfőik ezüst, talpuk réz legyen. 18Hosszában száz könyöknyi legyen az udvar, széltében ötven, magassága öt könyök legyen. Sodrott lenből készüljön, talpai rézből legyenek. 19A hajlék minden eszközét, bármely célra és szolgálatra való, valamint annak és az udvar cövekjeit, rézből készítsd.
20Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak neked színtiszta, sajtóval ütött faolajat, hogy mindenkor mécses égjen 21a bizonyság sátrában, a bizonyság előtt kifeszített függönyön kívül. Ezt Áron és fiai helyezzék oda úgy, hogy estétől reggelig égjen az Úr előtt. Örök szolgálat legyen ez nemzedékről nemzedékre Izrael fiai részéről.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

27,1 A fából készült hordozható oltár mintája is a jeruzsálemi templom kőoltára.

27,9 Az előtér méretei 50x25 m.

27,20 Egy mécsesnek (nem a hétágú gyertyatartón) éjjel is égnie kell.

Előző fejezet Következő fejezet