Keresés a Bibliában

Az égőáldozat oltára.

27 1Készíts egy oltárt akácfából, a hossza legyen öt könyök, a szélessége is öt könyök. Az oltár legyen négyszögletű és három könyök magas. 2A négy sarkára csinálj szarvakat, amelyek belőle jönnek ki, s utána az egészet vond be rézzel. 3Csinálj hozzá megfelelő edényeket a háj hamujának elviteléhez, továbbá a szükséges lapátokat, csészéket, villákat és serpenyőket. Ezeket az edényeket bronzból készítsd. 4Csinálj még egy hálószerű rácsot bronzból, négy karikával a négy sarkán, 5s erősítsd ezt a rácsot az oltár párkánya alá, úgy, hogy a rács az oltár félmagasságáig érjen. 6Csinálj akácfából hordozórudakat az oltárhoz és vond be őket bronzzal. 7A rudakat a karikákba kell dugni, hogy a rudak kétoldalt legyenek, amikor viszik az oltárt. 8(Az oltárt) deszkából készítsd, hogy belül üres legyen, a szerint a minta szerint, amelyet a hegyen mutattam neked.

Az udvar.

9A hajlék előterét így rendezd el: a déli oldalra csinálj százkönyöknyi hosszú függönyt sodrott szálú lenből (ez az egyik oldal). 10Húsz oszlopát helyezd húsz bronztalapzatra; a kapcsok és a karikák legyenek ezüstből. 11Az északi oldalon a függöny szintén százkönyöknyi hosszú legyen, hozzá húsz oszlop és húsz bronztalapzat és ezüstkapcsok meg karikák. 12Az udvar nyugatra néző szélességében a függöny ötvenkönyöknyi legyen, hozzá tíz oszlop, tíz bronztalapzattal. 13Az udvar keletre néző szélessége szintén ötvenkönyöknyi legyen. 14Az egyik oldalon tizenöt könyöknyi függöny, három oszlop és ugyanannyi talapzat. 15A másik oldalán is tizenöt könyöknyi függöny, három oszlop és ugyanannyi talapzat. 16Az udvar kapujára húsz könyöknyi függönyt készíts kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból, művészi szövéssel, s hozzá négy oszlopot négy talapzattal. 17Körös-körül minden oszlopon ezüstkarikák legyenek és ezüstkapcsok, talapzatuk pedig bronz legyen. 18Az udvar hossza tehát száz könyök, a szélessége ötven könyök, a magassága öt könyök. Minden függöny legyen sodrott bisszusból, a talapzatok pedig bronzból.

A mécsekbe való olaj.

19A hajlék minden felszerelési tárgya, amelyet valamilyen szertartásra felhasználnak, továbbá minden cöveke és az előudvar cövekei is bronzból készüljenek. 20Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak zúzott bogyóból készült tiszta olajat a mécsekbe, hogy a mécsek állandóan égjenek. 21A bizonyság sátorában, a bizonyságot eltakaró függönyön kívül helyezze el őket Áron és fiai, hogy estétől reggelig égjenek az Úr előtt. Legyen ez Izrael fiai számára örök kötelezettség minden nemzedéken át.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet