Keresés a Bibliában

28 1Állítsd továbbá magad elé Izrael fiai közül Áront, a bátyádat fiaival együtt, hogy papjaimmá legyenek: Áront, Nádábot, Ábiut, Eleazárt és Itamárt.
2Készíts szent ruhákat Áronnak, a bátyádnak, dicsőségül és ékességül. 3Szólj tehát minden bölcsszívű embernek, akit betöltöttem a bölcsesség lelkével, hogy készítsék el Áron ruháit, hogy fel lehessen szentelni, és szolgálhasson nekem bennük. 4A következő ruhákat kell elkészíteniük: efódot, vállravalót, felsőköntöst, szoros gyolcsruhát, süveget és övet. Készítsenek tehát szent ruhákat a bátyádnak, Áronnak és a fiainak, hogy papjaimmá legyenek. 5Aranyat, kék, bíbor, kétszer festett karmazsin színű fonalat és lent használjanak hozzá.
6Az efódot aranyból, kék, bíbor, kétszer festett karmazsin színű fonalból és sodrott lenből, műszövő munkával készítsék. 7Két vállpánt csatlakozzon hozzá fönt két oldalon úgy, hogy vele egyet alkosson. 8Szövése és művének egész hímzése aranyból, kék, bíbor, kétszer festett karmazsin színű fonalból és sodrott lenből legyen. 9Végy továbbá két ónixkövet, és vésd rájuk Izrael fiainak nevét: 10hat nevet az egyik kőre, a másik hat nevet a másikra, születésük rendjében; 11kőmetsző munkával, a pecsétmetsző mesterségével vésd rájuk Izrael fiainak nevét. Ezeket aztán szorítsd és foglald körös-körül aranyba. 12Aztán illeszd ezt a vállravaló két vállpántjára, emlékeztetőül Izrael fiaira, hogy viselje Áron a nevüket a két vállán az Úr előtt emlékeztetőül. 13Készíts továbbá kis horgokat aranyból, 14két sodrott kis láncot színaranyból, és fűzd rá őket a horgokra.
15Készítsd el az ítélet tudakolóját is: műszövő munkával, a vállravaló szövésének módjára, aranyból, kék, bíbor és kétszer festett karmazsin színű fonalból és sodrott lenből. 16Négyzet alakú legyen és kétrétű, hosszában is, széltében is egy-egy arasznyi méretű. 17Ebbe aztán foglalj négy sor drágakövet: az első sorban karneol, topáz és smaragd legyen, 18a másodikban karbunkulus, zafír és jáspis, 19a harmadikban jácint, achát és ametiszt, 20a negyedikben krizolit, ónix és berill. Aranyba legyenek foglalva fajtánként, 21és Izrael fiainak neve legyen rajtuk. Tizenkét név legyen beléjük vésve, kövenként egy-egy név, a tizenkét törzs szerint. – 22Készíts továbbá a tudakolóra sodrott láncokat színaranyból, 23valamint két aranykarikát, és az utóbbiakat illeszd a tudakoló két felső sarkára. 24Aztán fűzd be az arany láncokat a tudakoló sarkain levő karikákba, 25a láncok végét pedig kapcsold a két kis horoggal a vállravalónak az efóddal szembe eső két vállpántjára. 26Aztán készíts két aranykarikát, és illeszd a tudakoló két alsó sarkára, az efóddal szembe eső, befelé néző szélére, 27ezenkívül két másik aranykarikát; ezeket illeszd a vállravaló efód két vállpántjának alsó részére, az alsó összefoglalással szembe, hogy a tudakolót össze lehessen fűzni az efóddal. 28Szorítsák aztán a tudakolót kék zsinórral, karikáinál fogva, a vállravaló karikáihoz úgy, hogy a mesterien készült összekapcsolás látható maradjon, és a tudakoló és az efód el ne válhasson egymástól. 29Így viselje Áron a mellén, az ítélet tudakolóján Izrael fiainak nevét mindig, amikor bemegy a szentélybe, emlékeztetőül az Úr előtt. 30Az ítélet tudakolójába pedig tedd bele az Urimot és a Tumimot, hogy Áron mellén legyenek, amikor bemegy az Úr elé: így viselje Izrael fiainak ítéletét a mellén az Úr színe előtt mindenkor.
31Készítsd el a vállravalóhoz tartozó felsőköntöst is, kékszínű fonalból az egészet. 32Fenn a közepén nyílás legyen rajta a fej számára, körülötte szövött szegéllyel, olyan, mint a ruhák szélén szokott lenni, hogy egykönnyen be ne szakadjon. 33Alulra, a felsőköntös aljára készíts körös-körül gránátalmához hasonló díszeket, kék, bíbor és kétszer festett karmazsin színű fonalból, azok közé pedig tégy csengőket, 34úgy, hogy először aranycsengő, aztán gránátalma, majd megint aranycsengő, és ismét gránátalma legyen rajta. 35Öltse fel ezt Áron, ha szolgálatot teljesít, hogy hallatsszék a csengés, amikor bemegy a szentélybe az Úr színe elé, és amikor kijön, hogy halállal ne lakoljon.
36Készíts ezenkívül egy lemezt színaranyból, és a pecsétmetsző mesterségével vésd rá: »Az Úr Szentje«. 37Ezt aztán kösd egy kékszínű zsinórra, legyen a süvegen, 38és feküdjön a főpap homlokára, hogy így Áron magára vegye azokat a vétkeket, amelyek Izrael fiainak áldozataihoz és szentelményeihez, bármilyen ajándékaihoz és adományaihoz tapadnak. Mindig legyen ez a lemez a homlokán, hogy az Úr kegyelmes legyen irántuk.
39Készíts ezenkívül egy szűk köntöst lenből, készíts egy lensüveget, valamint egy hímzett övet.
40Áron fiainak pedig készíts gyolcsköntösöket, öveket és süvegeket dicsőségül és ékességül. 41Aztán öltöztesd fel mindezekbe Áront, a bátyádat, vele fiait, és szenteld fel valamennyiük kezét. Szenteld fel őket, hogy papjaimmá legyenek. 42Készíts még gyolcsnadrágokat is, hogy csípőtől combig befödjék szemérmüket. 43Viseljék ezeket Áron és fiai, amikor bemennek a bizonyság sátrába, vagy amikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgálatot teljesítsenek a szentélyben, hogy vétket ne hívjanak magukra, és halállal ne lakoljanak. Örök törvény legyen ez Áronra és utódaira nézve.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

28,1 A papi öltözet díszítésének és anyagainak leírása. Nehéz belőle kikövetkeztetni, hogy milyen lehetett maga az öltözet.

28,4 Az efód (jelen fordításunkban gyakran »vállravaló«) a papi ruha egyik része (sem a rendeltetését, sem nevének jelentését nem ismerjük pontosan), vö. 25,7. A bisszus a lenvászon egy fajtája.

28,9 A főpap az egész nép nevében lép Isten elé, ezért viseli ruháján a tizenkét törzs nevét.

28,15 Ezeknek a kis sorsoló köveknek vagy botocskáknak a segítségével tudakolta meg esetenként a főpap Isten szándékát (vö. Csel 1,26).

28,30 Urim és Tumim: a sorshúzás eszközei. A szavak jelentése bizonytalan (Jeromos szerint: tanítás és igazság).

Előző fejezet Következő fejezet