Keresés a Bibliában

15Így szól az Úr:
»Hang hallatszik Rámában,
gyászének, keserves sírás:
Ráhel siratja fiait;
nem akar megvigasztalódni
fiai miatt, mert nincsenek többé.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

31,15 Az északi országrészben, Ráma környékén eltemetett Ráhel (a benjaminiták ősanyja) siratja fogságba hurcolt és megölt fiait.