Keresés a Bibliában

15Ezt mondja az Úr: Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Rákhel siratta az ő fiait, nem akart megvígasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. (Máté 2,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG