Keresés a Bibliában

38 1És felelt az Úr Jóbnak a fergetegből, és ezt mondta:

2»Kicsoda az, aki elhomályosítja a gondviselést
belátás nélküli beszédével?

3Övezd fel derekadat, mint férfihez illik,
én kérdezlek, te meg felelj nekem!

4Hol voltál, amikor a föld alapjait megvetettem?
Jelentsd meg nekem, ha tudsz okosat!

5Ki határozta meg méreteit? Hisz tudod!
Ki vont azon mérőzsinórt?

6Mibe bocsátották alapzatát,
és ki tette le a sarkkövét,

7miközben együttesen dicsértek engem a hajnali csillagok,
és ujjongtak az Isten fiai mindnyájan?

8Ki zárta el a tengert kapukkal,
mikor kitört, s az anyaméhből előjött,

9amikor felhővel ruháztam,
ködből pólyát adtam neki

10és körülvettem határaimmal,
zárt és kapukat adtam neki,

11és mondtam: Idáig jössz és nem mégy tovább!
Itt törjék meg hullámaid gőgje!

12Vajon kirendelted-e már a reggelt, amióta megvagy,
és kijelölted-e a hajnalpír helyét,

13hogy megragadja a földnek széleit
és lerázza róla a gonoszokat?

14Hogy olyanná legyen az, mint a pecsétagyag,
és színeket öltsön, miként a ruha,

15hogy elvegyék a gonoszoktól a világosságukat,
és megtörjék a felemelt kart?

16Eljutottál-e a tenger mélységeibe?
Jártál-e az óceán fenekén?

17Kitárultak-e előtted a halál kapui,
és láttad-e a halálárnyék portáit?

18Szemlélted-e a földet széltében?
Jelentsd meg nekem mindezt, ha tudod!

19Melyik út visz a világosság lakóhelyéhez,
és hol van a sötétség helye,

20hogy mindegyiket határába elvezesd,
és tudd az ösvényt házához!?

21Te ezt tudod, hisz akkor születtél,
és napjaid száma igen nagy!

22Eljutottál-e a hó tárházához,
és láttad-e a jégeső raktárait,

23amelyeket eltettem a szorongatás idejére,
a harc és a háború napjára?

24Melyik út visz oda, ahol a világosság szétszóródik,
s a hőség a föld fölött eloszlik?

25Ki hasított csatornát a sűrű zápornak
és utat a csattogó villámnak,

26hogy lehulljon az eső olyan földre, ahol senki sem lakik,
a pusztára, ahol ember nem tartózkodik,

27hogy a sivár sivatagot jóllakassa,
és zsenge füveket sarjasszon!?

28Ki az atyja az esőnek?
Ki nemzette a harmat cseppjeit?

29Kinek méhéből jött elő a jég,
és ki szülte az ég zúzmaráját?

30Kővé merednek a vizek,
és befagy a mélység színe!

31Együtt tudnád-e tartani a Fiastyúk ragyogó csillagait?
Vagy elbírnád-e oldani a Kaszás kötelékeit?

32Elővezeted-e a hajnali csillagot idejében,
és felhozod-e az estcsillagot a föld fiai fölé?

33Ismered-e az ég törvényeit,
és te határozod-e meg uralmát a földön?

34Felemeled-e szavadat a felhőig,
hogy vizek bősége borítson el téged?

35Útjukra küldöd-e a villámokat,
és jelentik-e neked megjövet: ‘Itt vagyunk’?

36Ki helyezte a bölcsességet az emberek belsejébe,
vagy ki adott értelmet a kakasnak?

37Ki számlálja meg a felhőket bölcsességgel?
Ki fekteti le az égnek tömlőit,

38amikor a porból szilárd föld lesz,
s a rögök összetapadnak?

39Ejtesz-e prédát az oroszlánnak,
és betöltöd-e kölykei étvágyát,

40amikor búvóhelyükön meglapulnak
és odújukban leselkednek?

41Ki készíti el a hollónak eledelét,
amikor fiókái Istenhez kiáltanak
és étel nélkül röpdösnek?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

38,1 Maga Isten mutatkozik meg a viharban, amely megszokott módja az ószövetségi teofániáknak. Szemére veti Jóbnak, hogy túl gyakran fellebbezett hozzá. Jób problémáját azonban nem oldja meg: igazat ad ugyan neki barátainak vádjaival szemben, de őt magát szinte elsöpri saját hatalmának és bölcsességének leírásával.

38,4 A világegyetemet az akkori fogalmak szerint írja le: a föld szigetként emelkedik ki a vizek végtelenjéből; az égbolt egy óriási kupola, melyet hatalmas oszlopok tartanak; a nap és a hold, a két világító, amelyeknek saját házuk van az óceánt körülvevő és határoló hegyekben.

38,36 Sokféleképpen fordítják; a Jeruzsálemi Biblia például: »Ki helyezte a tudást az íbiszbe és ki ajándékozta a kakasnak az értelmet?« Ezeknek az állatoknak fontos szerepe volt az előrejelzésben: az íbiszek a Nílus áradást jelezték, a kakas pedig a hajnalt.

Előző fejezet Következő fejezet